יום שישי , ספטמבר 24 2021
דף הבית / מתנגדים לפינוי-בינוי ברחוב הפלמ"ח: "נעשה הכל לעצור את הפרויקט המפלצתי"

מתנגדים לפינוי-בינוי ברחוב הפלמ"ח: "נעשה הכל לעצור את הפרויקט המפלצתי"

התנגדויות התושבים לתוכנית נדחו על ידי ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל. המתנגדים: "בתשובותיהם של חברי הוועדה לנקודות שהעלינו ניכר יחס מזלזל ולא רציני"

רחוב הפלמ"ח בגבעת שמואל. צילום: באדיבות התושבים
רחוב הפלמ"ח בגבעת שמואל. צילום: באדיבות התושבים

התנגדויות של 16 תושבים מגבעת שמואל לתוכנית הפינוי-בינוי ברחוב הפלמ"ח 12-10 נדחו על ידי ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל. לפי התוכנית, ייהרסו 20 יחידות דיור שקיימות כיום בשלושה בניינים, וייבנו במקומן 68 יחידות דיור בשלושה בניינים בני תשע קומות כל אחד.


  הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ של אונו ניוז

  הצטרפו לעמוד הפייסבוק של אונו ניוז


עיקר הטענות שהעלו התושבים בהתנגדויות לתוכנית הן: התוכנית אינה תואמת לתוכנית המתאר הכוללנית; אין בתוכנית תרומה ציבורית לסביבה והיא מיטבה רק עם היזם ובעלי הקרקע; התוכנית מבטלת שביל אופניים, מקטינה את הכביש, פוגעת באיכות חייהם של התושבים ברחובות הסמוכים, כיום התשתיות רעועות ועל כן אין להוסיף יחידות דיור; לא ניתנה חוות דעת תנועתית במסגרת התוכנית; תקן החניה שנקבע בתוכנית הינו נמוך; הבניינים החדשים יחסמו את האוויר ואור השמש לדירות בבניינים הסמוכים; והמרחק בין הבניינים צומצם ויימנע בעתיד בניית מרפסות וממ"דים.

כל טענות המתנגדים נדחו על ידי הוועדה בנימוקים שונים. לטענת המתנגדים כי התוכנית אינה תואמת לתוכנית המתאר הכוללנית ענתה הוועדה כי התוכנית תואמת לתוכנית המתאר הכוללנית מבחינת זכויות הבניה, מספר יחידות הדיור ושלביות הביצוע.

לטענת המתנגדים כי אין בתוכנית תרומה ציבורית לסביבה וכי היא מיטבה רק עם היזם ובעלי הקרקע השיבה הוועדה: "התוכנית קבועת תועלת ציבורית על ידי הפקעת שטח בפינת רחובות הפלמ"ח/בן גוריון לטובת שצ"פ בפינת הרחובות וכן מרחיבה את זכות הדרך במטר ברחוב הפלמ"ח. מעבר לכך התוכנית משפרת את הרחוב מבחינה חזותית לאין ערוך שכן המבנים הקיימים הינם בני כ-70 שנים, אינם מתוחזקים ומהווים מפגע".

לטענות כי התוכנית מבטלת שביל אופניים התייחסה הוועדה ואמרה: "אין כיום שביל אופניים בתחום התוכנית והוא גם לא קיים בתוכנית המתאר הכוללנית, אלא ברחוב צפוני יותר – רחוב העצמאות".

לטענה של פגיעה באיכות חיי התושבים נטען כי "על פי חוות הדעת של שמאי הוועדה מוטי זייד התוכנית בכללותה יוצרת כלכליות לסביבה וכי האיזור משובח וניכר כי יש יצירת השבחה מקומית וסביבתית ואף יצירת תקדים השבחה לתוספת בניה לכלל הסביבה בגלל והשכנים הקרובים בפרט. לכן אין סבירות נראית לעין לקביעת ירידת ערך וממילא אין בירידת ערך צפויה או נטענת כדי להוות עילה תכנונית שלא לקדם את התוכנית".

לטענה כי מצב התשתיות רעוע כיום ועל כן אין להוסיף יחידות דיור השיבה הוועדה כי "תוכניות להתחדשות עירונית מייצרות הזדמנות לעירייה לשפר ולחדש תשתיות עירוניות ישנות, להרחיב מדרכות וכו'. מצב התשתיות הציבוריות הקיים ייבחן בזמן קידום היתר הבניה על ידי אגף ההנדסה והתשתיות".

לטענה לפיה לא ניתנה חוות דעת תנועתית במסגרת התוכנית השיבה הוועדה: "לתוכנית צורף נספח תנועה וחוות דעת עם בדיקה תחבורתית שנעשתה במסגרת תוכנית המתאר הכוללנית להיקף יחידות הדיור המוצע. חוות דעת זו כוללת ניתוח תנועתי (בה"ת) עם התייחסות לשנת היעד 2040".

בקשר לטענה שתקן החניה שנקבע בתוכנית הינו נמוך התייחסה הוועדה: "תקן החניה שנקבע בתוכנית הינו בתווך התקן הארצי".

לגבי הטענה כי הבניינים החדשים יחסמו את האוויר ואור השמש לדירות בבניינים הסמוכים כתבה הוועדה: "ככל שיש התנגדות לגובה הרי שהיא היתה צריכה להישמע במסגרת תוכנית המתאר הכוללנית".

לטענה כי המרחק בין הבניינים צומצם ויימנע בעתיד בניית מרפסות וממ"דים השיבה הוועדה: "המרחק של מבנה המתנגדים מגבול המגרש הינו 10 מטרים. מרחק זה יש בו די והותר לתוספת מרפסות וממ"דים עתידיים בבינוי הקיים".

ביחס לטענה כי במצב עתידי שבו תוכן תוכנית להתחדשות עירונית בבניינים של רחוב אלעזר המרווח בין הבניינים יהיה קטן מדי השיבה הוועדה: "דבר זה אינו נכון שכן במסגרת תוכנית חדשה ייבחנו קווי הבניין שייקבעו ביחס לתנאי המגרש".

הנוף שיוסתר לדיירי רחוב דוד אלעזר על ידי הבניינים שייבנו ברחוב הפלמ"ח. צילום: באדיבות התושבים
הנוף שיוסתר לדיירי רחוב דוד אלעזר על ידי הבניינים שייבנו ברחוב הפלמ"ח. צילום: באדיבות התושבים

המתנגדים אמרו בתגובה לדחיית התנגדויותיהם: "יצאנו מהישיבה עם תחושה שהקשיבו לנו, אך לאכזבתנו המרה, הופתענו לקרוא בסיכום הישיבה שהועלה לאתר הוועדה המקומית כי כל טענותינו נדחו על הסף. למעשה לא קיבלנו תשובה רשמית לעתירתנו מהוועדה עד היום. בתשובותיהם של חברי הוועדה לנקודות שהעלינו ניכר יחס מזלזל ולא רציני. על עתירתנו שנכתבה בהרחבה ובקפידה הם ענו תשובות שנכתבו בחטף ומבלי באמת להתייחס לטיעונינו במידת הרצינות, הדיוק, ההרחבה או השקיפות הראויים. למקרא הדברים אנו מרגישים כי הדבר האחרון שמעניין את חברי הוועדה הוא רווחת התושבים ו/או סבלם. נראה לנו שמבחינה אלקטוראלית – אנחנו לא ממש נחשבים. אחרת לא ברור איך אפשר לאשר פרויקט פוגעני כזה מבלי לחשוש מפגיעה אלקטוראלית בבחירות הבאות.

"הרבה עניינים נזנחים לטובת קידום עניינים כלכליים של יזמים פרטיים על חשבונם של תושבים משלמי מיסים שחלקם הגדול הם מוותיקי העיר. בהם: עניינים כמו בעיות חניה בלתי נסבלות עכשוויות ועתידיות שיהיו ברחוב הפלמ"ח ובסמטאות הסמוכות, גישה של רכבי חירום שתיעשה בלתי אפשרית בשעת צורך, מחסור בתשתיות הולמות, אי עמידה בהוראות תב"ע קיימות, הפקעת שטח ציבורי שהוא כיום שביל להולכי רגל קיים ש'ייתרם' לפרויקט וצפיפות וערכי נוף קיימים שנדרסים ברגל גסה.

"עד היום ולמרות שהובטח – לא נשלח לנו דו"ח של מהנדס תעבורה המתחייב בפרויקט בסדרי גודל שכאלו. נדמה לנו שפרנסי העיר בונים על כך שהמחאה לא ממש תפגע בהם ובכיסאותיהם. זו בושה וכלימה והתוצאות יהיו בכיה לדורות. תושבי גבעת שמואל צריכים לדעת שתוך זמן קצר העיר כולה תהיה פקוקה ומבחינת העירייה, זה מצב רצוי.

"למרות שעתירתנו נדחתה – אנחנו נמשיך ונעשה כל מה שניתן כדי לעצור את הפרויקט המפלצתי הזה שיפגע לא רק בתושבי הרחוב דוד אלעזר (בעיקר אלו שדירותיהם פונות צפונה אל נוף פתוח) אלא גם (ובעיקר) בתושבי הסמטאות היוצאות מרחוב הפלמ"ח. חייהם יהפכו בלתי נסבלים במהלך הבניה וגם לאחריה. אין ספק כי הם יהיו הנפגעים העיקריים. ידוע לנו כי רבים מהם שותפים למחאה אך מטעמים שונים לא הצטרפו לעתירה. היינו רוצים לראותם קמים כאיש אחד ומצטרפים למחאה. אולי ביחד עוד נוכל לעצור את המחדל עכשיו – לפני שיהיה מאוחר מדי".

מעיריית גבעת שמואל לא נתקבלה תגובה.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@ononews.co.il

תגובה אחת

  1. אני רוצה לראות פינוי בינוי ברחביה ובקטמון הישנה
    למה רק בקרית יובל וקרית מנחם?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם:

מבזק תאונת אופנוע

כביש 471: רוכב אופנוע נפצע בינוני