יום חמישי , יוני 4 2020
דף הבית / אור יהודה – דוח חמור של מבקר המדינה

אור יהודה – דוח חמור של מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה ערך ביקורת על פעילות עיריית אור יהודה בין השנים 2016-2014. ומצא ליקוים חמורים בתחומי הרכש והמכרזים. "משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה ולגזבר העירייה על כי העובדה שהם אישרו את הרכישות הבלתי תקינות היא בבחינת מחדל, דבר המלמד כי הם לא ביצעו פיקוח נאות על הליך הרכש". מהעירייה נמסר - "ראש העיר תעמוד על כך שכל התיקונים שעולים בדו"ח יתוקנו במהירות האפשרית"

דוח מבקר המדינה אור יהודה

דוח מבקר המדינה לרשויות המקומיות פורסם, בעיריית אור יהודה נערכה בדיקה מעמיקה שהתייחסה לשנים 2014-2016, בין תקופות החלפת השלטון בעיר. מתוך ממצאי הבדיקה עולה מסכת של התנהלות כושלת בכל תחומי הרכש והמכרזים, העדר קניין לעירייה, וחוסר בנהלי עבודה תקינים בשנים האחרונות. מבקר המדינה העיר בחריפות לגזבר העירייה כי מתוקף תפקידו 'כשומר הסף' של הקופה הציבורית, עליו לבצע פיקוח ובקרה מעמיקים יותר.
דוח מבקר המדינה אור יהודה
עיקר עבודת הביקורת התמקדה בהליך רכישת טובין, בניהול וברישום מצאי וכן באופן טיפולה של העירייה במתנות שניתנו לנבחרי העירייה ולעובדיה. גורם בעירייה – "מאז כניסתה של ראש העיר לתפקיד נכתבו נהלי עבודה חדשים, כאלה שלא היו מעולם, בקדנציה הקודמת. יש מקום להמשיך לשפר ולייעל את עבודת העירייה גם היום".


  יש לכם תלונה דחופה או משהו שחשוב לטפל בו? פנו למייל האדום של "אונו ניוז" info@ononews.co.il


אתר אונו ניוז מביא את סיכום הליקוים כפי שהתגלו בדוח מבקר המדינה:

 • רכש שי למסיימי כיתות י"ב:
  בדצמבר 2014 רכשה העירייה "שי למסיימי י"ב" בעלות של 119,000 ש"ח, בהליך לא תקין, לא תחרותי, לא שוויוני ולא הוגן. בדרישת ובהזמנת הרכש צוין רק הסכום הכולל של עלות הרכישה, ולא צוינו פרטי הרכישה. אין לעירייה כל מסמך המתעד את הצעת המחיר שקיבלה מהספק, אם התקבלה הצעה כזאת, ולמותר לציין שאין ברשותה מסמכים המתעדים הצעות מחיר מספקים אחרים. רכישת השי לא אושרה בוועדת רכש ובלאי כנדרש. הבדיקה העלתה שהשי שנרכש היה טאבלטים שנמסרו לכאורה למסיימי כיתות י"ב בכמה בתי ספר, אולם לא נמצאו ברשות העירייה נתונים כמו סוג הטאבלטים שנרכשו, מספר היחידות שנרכשו, העלות ליחידה ושמות התלמידים שקיבלו אותם. הליך רכש המבוצע במתכונת זו אינו מאפשר קיום בקרה, אינו מבטיח כי השי חולק למי שעבורו יועד ועלול היה לאפשר שליחת יד בפריטים שנרכשו.
 • מכרזים לרכש טובין:
  העירייה רכשה טובין בלי שקיימה מכרז זוטא, אף כאשר סכום ההתקשרות חייב זאת; לעתים העירייה רכשה פריטי טובין בסכום שמחייב לרוכשם באמצעות מכרז, אך פיצלה את הזמנות הרכש לסכומים קטנים ובכך נמנעה מקיום מכרז; העירייה לא ניהלה רשימת ספקים לרכש טובין מסוגים שונים. אופן תפקודה האמור של העירייה מלמד שהיא לא פעלה כנדרש בתקנות המכרזים, והעובדה כי ראש העירייה והגזבר אישרו רכישות בלתי תקינות היא בבחינת מחדל.
 • רכש חומרים ופריטים מתכלים:
  העירייה רכשה חומרים ופריטים מתכלים במאות אלפי שקלים, בלי לקיים הליך תחרותי, שוויוני והוגן לרכישתם: היא לא ביקשה הצעות מחיר מספקים ולא הכינה דרישות והזמנות רכש כנדרש. הרכישות לא אושרו על ידי ועדת רכש ובלאי כנדרש.
  דוח מבקר המדינה אור יהודהסיכום תוצאות ביקורת מבקר המדינה:

"ממצאי הדוח מלמדים על התעלמות ממושכת של עיריית אור יהודה מקיום ההוראות הנוגעות לרכש טובין וכן לניהול ולרישום של המצאי שלה. הממצאים מלמדים על כשלים ניכרים בהליכי רכש הטובין ובניהול וברישום של מצאי העירייה.
רכש טובין שאינו על פי הכללים שנקבעו בחוק ובנוהלי העירייה מעלה חשש שההליך שהתבצע לא היה תחרותי, שוויוני והוגן, ואף גרם לבזבוז כספי ציבור. הדבר אף מעורר חשש למשוא פנים ולעירוב שיקולים זרים בבחירת ספקי העירייה, שבעקבותיהם עלול להיפגע אמון הציבור בעירייה. ניהול בלתי תקין של פריטי מצאי עלול לפגוע ביכולת העירייה לבצע את משימותיה, אינו מאפשר לה לקיים את חובתה לשמור על פריטי המצאי שהם רכוש ציבורי, ומגדיל את היחשפותה לסיכונים בתחום טוהר המידות ולסיכון לשליחת יד ברכושה. תהליכי הרכש של העירייה צריכים להתבצע בהגינות, תוך שמירה על עקרונות התחרותיות והשוויון, ביעילות מהבחינה הכלכלית והאדמיניסטרטיבית, ובהקפדה על קיום כל דרישות החוקים, התקנות והוראות המינהל התקין החלות עליה. ניהול יעיל ותקין של מלאי ומצאי הוא אחד ממרכיביו של ניהול יעיל ומושכל של כלל המקורות הכספיים של העירייה.
על ראש העירייה לבצע פיקוח יעיל על מנת לוודא שהליך הרכש מבוצע בהתאם להוראות. על ראש העירייה והעירייה להיערך לאלתר לקיומו של בדק בית כולל בנוגע לרכש פריטי מצאי, לרישומם ולניהולם, וכן עליה לפעול לאלתר לתיקון הליקויים שהועלו בדוח. העירייה לא טיפלה בנושא המתנות שניתנו לנבחרי העירייה ולעובדיה באופן שעולה בקנה אחד עם לשון חוק המתנות והתקנות שנקבעו על פיו. על העירייה מוטלת אחריות ציבורית להקפיד לפעול בהתאם להוראות החוק, התקנות והפסיקה, ולפעול לאלתר לתיקון הליקויים שהועלו בדוח כדי לש את תפקודה ולהגביר את אמון הציבור בה".

ליאת שוחט אור יהודה
צילום ארכיון – ליאת שוחט ומבקר העירייה

הליקויים שהתגלו –

 • אי  קיום מכרזים
  נמצא כי העירייה רכשה טובין בלי שביצעה מכרז זוטא גם כאשר סכום ההתקשרות חייב את ביצועו. למשל, באוגוסט 2016 היא רכשה שלושה טרקטורונים בעלות כוללת של 235,172 ש"ח בלי שביצעה מכרז זוטא
  הערת מבקר המדינה
  משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעירייה על שפעלה שלא לפי תקנות המכרזים בכך שרכשה טובין בלא שביצעה מכרז זוטא.
 • הליקויים – רכש מזגנים: נמצא כי בשנת 2016 ביצעה העירייה 15 הזמנות נפרדות של עשרות מזגנים מספק א', בסכום כולל של יותר מ 600,000- ש"ח. במסגרת הרכישה גורם מסוים בעירייה הזמין ביוני 2016 פעמיים את אותו סוג מזגנים, בהפרש של תשעה ימים (לבית ספר אחד בעלות של 71,676 ש"ח, ולבית ספר אחר בעלות של 140,786 ₪).
  רכש מחשבים וציוד היקפי: בשנים 2014 ו 2015- רכשה העירייה מתקציבה הרגיל מחשבים וציוד היקפי בהיקף של כ 542,000 שח ו-  333,000 ש"ח, בהתאמה. הרכישה התבצעה באמצעות עשרות רכישות נפרדות מספקים שונים. נמצא כי ביום מסוים מחלקת מחשוב ביצעה שתי הזמנות שונות מאותו ספק על בסיס אותה הצעת מחיר.
  דוח מבקר המדינה אור יהודה
  הערת מבקר המדינה
  משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על שרכשה מזגנים ומחשבים ללא מכרז, אף שהיקף ההתקשרויות חייב זאת. העובדה שהוזמנו טובין מאותו סוג, בכמה רכישות נפרדות, באותו פרק זמן ובסכומים הקטנים ממחיר הסף למכרז, מעוררת את החשש שמא פיצלה העירייה את הרכישות כדי לעקוף את חובת ביצוע המכרזים.  משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה ולגזבר העירייה על כי העובדה שהם אישרו את הרכישות הבלתי תקינות היא בבחינת מחדל, דבר המלמד כי הם לא ביצעו פיקוח נאות על הליך הרכש. חובת הזהירות החלה עליהם חייבה אותם לנקוט את כל האמצעים האפשריים על מנת למנוע הוצאות מיותרות או הוצאות שלא על פי דין.
מעיריית אור יהודה נמסר בתגובה: "מרבית הליקויים שמופיעים בדו"ח נבעו מהתנהלותה הלא תקינה של הנהלת העיר הקודמת, באופן שהסב נזק ברמה הארגונית והתדמיתית לעיר. בתקופה זו, מסיבות מוזרות התבצעו מהלכים תמוהים כגון פיטורים של קניין העירייה ואי מינוי מחליף במקומו, וכן צמצום משמעותי של כוח האדם במחלקת הרכש והתנהלות כוח אדם לא סדירה אחרת. עם כניסתה לתפקיד של ראש העיר לתפקידה, נקלטו עובדים מקצועיים על מנת להתמודד עם הליקויים ולייצר תשתית מינהל תקין מבוססת במחלקת הרכש. עיריית אור יהודה מתייחסת ברצינות רבה למסקנות שעולות מדו"ח מבקר המדינה, וכבר החלה, בהנחיית ראש העיר, לפעילות מקיפה כדי לתקן את הליקויים שעולים ממנו.  ראש העיר תעמוד על כך שכל התיקונים שעולים בדו"ח יתוקנו במהירות האפשרית, והציבה לצוותים המקצועיים לוחות זמנים צפופים לטיפול מלא ויסודי בליקויים"

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@ononews.co.il

תגובה אחת

 1. הליקויים בזמן שוחט

  כל פעם אותו תירוץ "ההנהלה הקודמת""קודמיי" "זו ירושה" ועוד הבלים. במקרה כאן המבקר גם זכה לשמוע את הקשקושים האחו והעיר לגברת שוחט שחלק ניכר מהליקויים בזמן כהונתה!!!
  נראה מה יהיה לה להגיד על פרויקט העצמאות שהסיפור יחשף והיום כבר קרוב..בהתנגדות הראשונה זה עבד לה הטענות ההזויות של "ירושה ירושה" למרות שיכלה להוריד את התוכנית הזו מהפרק. בהתנגדות במקומית התושבים הצליחו בלעדיה. נראה מה יהיה הלאה – אם היא תשוב על אותן טעויות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם:

GINDI. צילום: יח''צ

שלמו 100,000 ₪ ותוכלו לגור בשכונה המבוקשת ביותר בישראל