במסגרת הרפורמה, 30% מתלמידי החינוך המיוחד אמורים להשתלב במערכת החינוך הרגילה. ההורים המוחים על השינוי, טוענים כי המערכת אינה ערוכה לקלוט אלפי תלמידים הנדרשים לסיוע. לדבריהם, למורים אין הכשרה לכך, התשתיות אינן מתאימות ואין מספיק סייעות שיכולות לעזור למורים בעבודה עם תלמידי החינוך המיוחד.